Tekst over werkwijze in het algemeen nog in te vullen. Denk hierbij aan:

Werkwijze hoe wij met een klant specifieke producten maken
Focus op lange termijn
Lifecycle management 
Klantspecifieke producten
Custom made 
Seriematig.
Hoe gaan we om met productie en leveringen (lokaal met korte lijnen)
Etc